Sint Jozef Parochie

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 1

Het H. Lambertus kerkkoor viert dit jaar haar gouden jubileum als gemengd koor.

Toen ik in 1975 in Haaren kwam wonen werd ik al snel gestrikt voor het kerkkoor omdat bekend werd dat ik lid van het Christofoor koor in St Michielsgestel was.
Ik trof hier een min of meer gelijkwaardig koor aan terwijl dit een koor met historie is en het Christofoorkoor pas 12 jaar bestond in de nieuwe parochie. Bij beide koren stonden er missen van Mozart en Bruckner op het repertoire en ook vele vierstemmige gezangen. Ik voelde mij, mede door de goede sfeer die er was, al snel thuis.

Er werd goed en stevig gerepeteerd onder de bekwame leiding van Kees Verhoeven om de vieringen sfeervol te kunnen verzorgen. De nadruk lag vooral op de hoge feestdagen waarbij vooral aan de nachtmis met kerstmis veel aandacht geschonken werd. Een aantal keren werd deze viering door een orkest ondersteund. Tot in jaren tachtig nam het ledental nog toe tot meer dan 50. Geleidelijk aan werd er meer Nederlandstalig gezongen waar sommige leden wat moeite mee hadden. De nadruk kwam te liggen op het samen met de gelovigen te vieren.

Het 25 jarig bestaan van het gemengd koor werd gevierd met een uitstapje naar Brugge. Toen in 1999 pastoor Muskens met Emeritaat ging besloot Kees Verhoeven om zijn functie als dirigent beschikbaar te stellen. Meer dan 40 jaar is hij als dirigent succesvol geweest en heeft hij het koor tot grote hoogte gebracht. Harrie Termeer, die reeds organist was van het koor, volgde hem op.  Een aantal dames van het dameskoor kwam het  koor versterken. Nadien kwam er sporadisch nog een nieuw lid bij.

Het repertoire werd steeds meer op een goede functionele manier aangepast waardoor het koor in staat bleef de vieringen goed te verzorgen.
In 2007 werd het 40 jarig jubileum op een passende manier goed gevierd. Omdat het koor geen vaste organist kon vinden bood Harrie aan om die functie weer te gaan vervullen mits er een dirigent gevonden kon worden. Dankzij het netwerk van Pastoor Francis kon in april 2013 deze wens in vervulling gaan en nam Corné Pijnenburg het dirigentschap op zich. Door de goede samenwerking tussen Corné en Harrie bloeide het koor weer op.

Door ouderdom, ziekte en overlijden is het ledental teruggelopen tot 21 zingende en 3 rustende leden hetgeen de nodige zorgen baart. Mede door de goede sociale sfeer, samenwerking met de pastoor en bekwame leiding en begeleiding gaat het koor de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Op zondag 25 juni viert dit prachtige koor haar gouden jubileum als gemengd koor. 


Jan Eggenkamp

Sint Jozef Parochie