Sint Jozef Parochie

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 2

Eind 1967 kwam ik, na een aantal jaren gymnasium op een internaat, weer terug bij mijn ouders in Haaren. Het gemengd kerkkoor was toen net van start gegaan onder leiding van Kees Verhoeven en daar ben ik toen ook bij gaan zingen. Omdat ik ook wel een beetje orgel kon spelen mocht ik de vaste organist Tijn Kuijpers wel eens vervangen en het kinderkoor van Jan van Lieshout begeleiden. Zo heb ik de beginjaren van het thans jubilerende kerkkoor van nabij meegemaakt, zij het dat ik na enkele jaren weer verstek moest laten gaan wegens werkzaamheden elders in het land.

In 1991 kwam ik weer in de omgeving van Haaren wonen en al gauw wisten ze me weer te vinden! Mij werd gevraagd vaste organist van het kerkkoor te worden en na vijf jaren volgde ik Kees Verhoeven op als dirigent met Cia de Backer als vaste organist, waarmee ik fijn kon samenwerken. Na enkele jaren kreeg Cia andere ambities en verliet ons koor. Daarna moest ik het vaak alleen oplossen: zowel dirigent als organist. Dit verliep niet altijd vlekkeloos, maar ik kon hier toch beter mee leven dan met steeds weer een ‘toegevoegde’ organist. 

Pogingen om een vaste organist te vinden liepen telkens op niets uit, totdat ik eens liet ontvallen: “Als er dan wel een dirigent gevonden kan worden, ga ik niet dwars liggen.” Na twee weken was er een dirigent gevonden en zo werd ik dan uiteindelijk weer die langverwachte organist.

De jaren dat ik als dirigent met dit koor mocht werken heb ik als heel fijn ervaren. Weliswaar namen de capaciteiten door het ouder worden van de leden langzamerhand af. We moesten steeds vaker letterlijk een toontje lager zingen. Een aantal geliefde nummers uit het repertoire moesten we schrappen, maar we konden er toch ook weer nieuwe aan toevoegen. Het belangrijkst vond ik dat de band met het koor goed was. Er heerste een ontspannen sfeer. We waren met elkaar vertrouwd.

Met de nieuwe dirigent Corné kwam de lat weer even wat hoger te liggen. Dat was wel even wennen. Maar dit heeft toch een positieve uitwerking op het koor gehad. We kregen immers geen tijd om in te slapen! De puntjes werden weer op de ‘i’ gezet. Alle lof voor zijn geweldige inzet!

Nu ik niet meer elke donderdag aanwezig hoef te zijn bij de repetitie moet ik wel extra moeite doen om de contacten met de koorleden te onderhouden. Na een viering verlaat de organist immers vaak als een van de laatsten de kerk. Juist deze contacten zijn voor mij van groot belang om met plezier mijn taak als organist te kunnen blijven vervullen. Ik hoop nog een aantal jaren naar ieders tevredenheid dienstbaar te zijn aan dit fijne koor.

Ik feliciteer het koor met dit 50-jarig jubileum en wens het alle goeds voor de toekomst.
Harrie Termeer
 

Sint Jozef Parochie