Sint Jozef Parochie

Gouden jubileum Kerkkoor Haaren - deel 4

Gouden Jubileum Kerkkoor Sint-Lambertus

Het kerkkoor Sint-Lambertus bestaat 50 jaar. Een halve eeuw lang verrijkt het kerkkoor met veel enthousiasme en saamhorigheid de vieringen in onze kerk te Haaren.

Jubileren is stilstaan, omkijken, 'dank u' zeggen en vooruit kijken, daarom willen we als parochie dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Aanstaande zondag 25 juni om 9.30 uur gaan we dit Gouden Jubileum vieren in onze kerk met een plechtige Eucharistieviering. 
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Na de viering is er gelegenheid voor felicitatie van de koorleden, dirigent en organist in het parochiehuis.

Ik wens alle koorleden een fantastisch jubileum toe en dat er nog veel klankrijke jaren voor het kerkkoor mogen volgen!

Namens kerkbestuur,
Pastoor Francis De Meyer
 

Sint Jozef Parochie