Sint Jozef Parochie

Geloofsvorming voor volwassenen

Cursus 1: Leerhuis "Johannes-evangelie"

Wat

Een plek van doorlopend geloofsleren en geloofsbezinning (naar de traditie van de permanente leerhuizen in de synagogen).

Kern

Het evangelie van Johannes en zijn meeslepende visie op de persoon van Jezus van begin tot het einde samen lezen, verstaan en beschouwen in het licht van het christelijk geloof.

Doel

Een gezamenlijke ononderbroken weg tot een vernieuwd geloofs-verstaan vanuit Schrift en Traditie, onder bezielende leiding.  Een avontuur van permanente geloofsgroei. 

Materiaal

Het gedegen exegetisch én spiritueel commentaar op het evangelie van Johannes aan de hand van professor H. van den Bussche, ”Het vierde evangelie”, bestaande uit 4 delen:

 • “Het boek der tekens” (Joh. 1-4)
 • ”Het boek der werken” (Joh. 5-12)
 • “Jezus’ woorden bij het afscheidsmaal’ (Joh. 13 – 17)
 • “Het boek der passie” (Joh.18-21)

Cursusleider

drs. A. Verest, pastor te Moergestel.

Frequentie

Één dinsdag per maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats

Parochiecentrum van de Petruskerk, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.

Data

11 oktober 2016
8 november 2016
13 december 2016
17 januari 2017
7 februari 2017
7 maart 2017
11 april 2017
16 mei 2017
6 juni 2017
11 juli 2017

Cursus 2: Alpha-cursus: een hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof

Wat

Een oecumenische cursus van 10 thema-avonden en een weekend van geloofsverdieping. Met inleidingen en geloofsgesprekken, telkens voorafgegaan door een heerlijke maaltijd (verzorgd door ervaren vrijwilligers).
Heel geschikt ook voor ouders van dopelingen, eerste communicanten en vormelingen.

Kern

Hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof aan de hand van de thema’s:

 • Wie is Jezus?
 • Wat is geloven?
 • Hoe lees ik de bijbel?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • Waarom moest Jezus sterven?
 • Wie is de heilige Geest?
 • Gods leiding in ons leven

Cursusleiders

Een ervaren team van zowel de Jozefparochie als ook van leden van de Protestantse Kerk Nederland in Oisterwijk.

Materiaal

Cursusboek “Kwestie van Leven”, van de anglicaanse pastor Nickie Gumbel, initiator van de wereldwijde Alpha-cursussen; daarnaast een handleiding en een werkboek.

Frequentie

Tien opeenvolgende maandagen van 20.00 tot 22.00 uur, voorafgegaan door een maaltijd om 19.00 uur, plus één vrijdagavond en een zaterdagochtend. 

Plaats

Pastorie van de Joanneskerk, De Lind 52 te Oisterwijk.

Data

In de laatste week van januari 2017 begint de serie van 10 weken.

Cursus 3: De geloofsbelijdenis van de Kerk; Geloofsonderricht voor volwassenen

Wat

Het beroemde en gedegen boek van de duitse bisschoppen (in een uitstekende nederlandse vertaling) over het katholieke geloof is een aanrader voor wie zich serieus wil verdiepen in de bijbelse en theologische achtergronden van de ‘plechtige geloofsbelijdenis” (van de grote concilies van Nicea en Constantinopel). 

Kern

Een verantwoorde verdieping van de betekenissen van het katholieke geloof aan de hand van de thema’s als geloof en wetenschap, God als Vader, schepping en evolutie, Christus als God èn mens, de verlos-sing, het kwaad, verrijzenis, Maria, de Kerk en haar 7 sacramenten, dood en eeuwig leven, hemel en hel.

Materiaal

Cursusboek “De geloofsbelijdenis van de Kerk. Catechese voor volwassenen”.

Cursusleider

Drs. A. Verest, pastor te Moergestel. 

Frequentie

Één donderdag per maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats

Parochiecentrum van de Petruskerk, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.

Data

27 oktober 2016
23 november 2016
5 januari 2017
26 januari 2017
23 februari 2017
23 maart 2017
27 april 2017
1 juni 2017
29 juni 2017
27 juli 2017

Aanmelden

Aanmelden gaat via het contactformulier.

Sint Jozef Parochie