Sint Jozef Parochie

Geloof en Licht bestaat 25 jaar

In 1992 stichtte Olav Wauters de eerste Nederlandse gemeenschap.
Geloof en Licht is de Nederlandse tak van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière. 
In 1971 organiseerden Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu een bedevaart naar Lourdes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vrienden. Daaruit is Geloof en Licht ontstaan. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 1500 gemeenschappen over 75 landen.
“Iedere gemeenschap bestaat uit drie soorten deelnemers”. De ‘kernleden’ of hartsvrienden zoals de verstandelijk beperkten binnen de gemeenschap worden genoemd. Daarnaast de familie leden, de derde groep bestaat uit de ‘vrienden’. Momenteel telt Nederland 6 gemeenschappen, verdeeld over Roermond,Volendam,Melick, Haarlem en Oisterwijk.
Wij willen eenvoudigweg het leven samen delen, samen gemeenschap zijn. Het is indrukwekkend om te zien hoe de verstandelijk beperkten in het leven staan. Zij nemen het leven zoals het komt, zonder het naar de hand te willen zetten. Het leven met hen te mogen delen is enorm verrijkend, je proeft een echtheid en een vreugde.
Geloof en Licht wil juist de innerlijke schoonheid ontdekken van deze hartsvrienden, zij kunnen een bron van leven en eenheid zijn, een enorme rijkdom voor onze wereld.
Het is indrukwekkend om te zien hoe fijngevoelig zij kunnen zijn, hoe zij in staat zijn iemand te troosten, hoe zij lief kunnen hebben.
De ontmoetingen vinden eens per maand plaats, in de H.Joannes kerk in Oisterwijk. Wij zijn een oecumenische beweging waarin Jezus centraal staat. De ontmoetingen beginnen met een rondje lief en leed, de leden vertellen elkaar wat ze de laatste tijd hebben meegemaakt. Soms is er een mime, of we knutselen we doen een spel en hebben plezier met elkaar. Daarna is de viering gevolgd door samen eten en ons slotlied.
Ook buiten de ontmoetingen om hebben wij contact met elkaar, we vieren bv iemands verjaardag en onderhouden onze vriendschap. Naast de maandelijkse bijeenkomsten vindt er elk jaar ook een bezinningsweekend plaats, een nationale dag en soms ook een internationale bijeenkomst.
Op donderdag 2 februari vierden de gemeenschap een speciale jubileummis, in Roermond, waarbij Mgr. Everhard de Jong hoofdcelebrant was.  Het was een prachtig mooie viering waar we een hartverwarmend woord van Mgr. Everhard de Jong ontvingen. Daarna was er natuurlijk koffie/ thee en vlaai en een heel gezellig samen ontmoeten. Maar de feestelijkheden zijn nog niet voorbij. In oktober gaan we samen met de gemeenschappen uit Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland 5 dagen naar Banneux.
Wij willen graag danken voor het geschenk van Geloof en Licht. 

Adriaan en Hanneke Kwekkeboom
Geloof en Licht “De Koningskinderen” Oisterwijk

Sint Jozef Parochie