Sint Jozef Parochie

Dankbetuiging

Door uw aanwezigheid tijdens de plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van mijn 25-jarig diakenjubileum en uw felicitatie, uw kaartje, uw bloem, uw attentie, is de feestdag met een rouwrandje geworden tot een feestdag met een grote zilveren rand.

Daarvoor wil ik u allen, mede namens mijn kinderenkleinkinderen en familie heel hartelijk danken.

En ik hoop dat het mij gegeven zal zijn nog vele jaren in de Jozefparochie als diaken te kunnen en mogen werken.

Oisterwijk, oktober 2017            
Vincent te Plate, diaken.


 

Sint Jozef Parochie