Sint Jozef Parochie

Bisschop Mgr. de Korte in Haaren

Afgelopen zondag ging onze bisschop, mgr. Gerard de Korte voor in de eucharistieviering in Haaren. Donderdagavond was dat pas bekend geworden. De bisschop is bezig met een ronde te doen door het bisdom om kennis te maken met de mensen van de verschillende parochies. Het kwam goed uit dat er op de eerste zondag van de maand ook altijd koffie gedronken wordt na afloop van de Mis.

Pastoor Francis was vereerd met het bezoek. Het werd een mooie viering waarin de bisschop voorging, samen met de pastoor en met diaken Wouter Blessgraaf die in september van dit jaar in Leuven tot priester gewijd zal worden. Het kerkkoor zong de vaste gezangen in het Latijn en verder liederen in onze taal. Pastoor Francis vertelde bij de opening alvast over het evangelie dat we het zout der aarde en het licht van de wereld al zijn (we hoeven daar zelf dus niet meer naar te zoeken), maar we moeten het dan wél aan de wereld laten zien! De bisschop verklaarde het belang van het zout, ook in combinatie met dat licht en in Jesaja werd verteld hoe we o.a. door daden van barmhartigheid dat licht in de wereld kunnen laten schijnen. Gemeenschap te zijn door samen de Mis te vieren en ook nog door verdieping van het geloof te zoeken, stipte hij aan als belangrijke punten uit zijn beleid.

Na afloop was er lekkere koffie en koek en waren er gesprekken met de bisschop. Een mooi begin van de zondag!

Marijke Blessgraaf

Sint Jozef Parochie