Sint Jozef Parochie

Terugblik: Adventskransen maken

Afgelopen woensdag 29 november hebben we in Haaren en Oisterwijk samen met vele kinderen adventskransen gemaakt.

In Haaren zijn we met 21 kinderen adventskransen gaan maken van klei. Er werd door de kinderen hard gewerkt met groene takjes en crepe-papier. Het was erg gezellig. Nadat alle kransen klaar waren hebben we alles van tafel opgeruimd en ranja met cake genuttigd. De pastoor vertelde ondertussen over de adventskransen en En heeft ze ook allemaal gezegend. Daarna mochten de kinderen adventskalenders maken tot het weer tijd was om naar huis te gaan.

In Oiserwijk hebben we met 55 kinderen eerst in de Petruskerk rondgekeken wat daar allemaal te zien is. Sommige kinderen kwamen hier vandaag voor de eerste keer en keken hun ogen uit! Uitleg gegeven over de Adventstijd en de Adventskrans en bijbelverhalen verteld over Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef en hoe zij destijds vol verwachting uitkeken naar de komst van de Messias. Daarna hebben we met z'n allen de adventskransen gemaakt.

De Adventskrans; wat is de betekenis ervan?

De ronde vorm van de Adventskrans verwijst naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de Advent. Iedere zondag mag er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het Licht van de wereld. Dit Licht (Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we het Kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de dood, maar licht en leven overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw gemaakt.
De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de winter trotseert. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw ( net als de kerstboom). De krans in de kerk heeft paarse linten en de priester heeft in deze tijd ook een paars kazuifel. Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je  hart opnieuw voor God open te stellen. Als je je kransje met haarlak inspuit, blijft het groen langer mooi.

Gebed

Goede God, de tijd van de Advent is begonnen.
We bereiden ons voor op Kerstmis: dan vieren we de geboorte van Jezus,  Uw Zoon.

Door Jezus laat U zien dat U heel dicht bij ons wilt zijn.
Jezus heeft gezegd: “Ik ben het Licht van de wereld en Ik ben
iedere dag bij jullie”.

Daarom steken we in deze weken de kaarsjes op de adventskrans aan.
Zodat het licht in de wereld steeds groter mag worden.

Wij willen U vragen om ons iedere dag te helpen plaats te maken voor Jezus.Zodat wij straks klaar zijn om het Kerstfeest te vieren.
En we het kindje Jezus welkom kunnen heten, in onze wereld, in onze parochie, in onze school, in ons gezin en in ons hart.

Amen.

 

Sint Jozef Parochie