Sint Jozef Parochie

Actie Kerkbalans gaat weer van start

Actie Kerkbalans van 21 januari tot 5 februari 2017

Beste mensen,

Begin 2016 hebben we samen de start van onze nieuwe Sint Jozef parochie gevierd. Dat was mooi en hoopgevend voor de toekomst. De verdere vormgeving van de Sint Jozef is een uitdaging voor parochianen, pastoraal team en parochiebestuur.

Het bestuur beheert alle middelen waarover de parochie beschikt, om daarmee het pastorale werk zo goed mogelijk te ondersteunen. De Sint Jozef parochie heeft, na sluiting van de Levenskerk, nog vier monumentale kerkgebouwen, drie pastorieën, een parochiecentrum, twee parochiehuizen, en vier goed onderhouden begraafplaatsen. Een mooie erfenis uit het verleden, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor ons allen.

In de Rooms Katholieke Kerk is een parochie financieel volledig op zichzelf aangewezen. Dit betekent dat onze parochie de kosten voor het in stand houden van alle gebouwen en begraafplaatsen, energie en verzekeringen, personeelskosten, dirigenten en organisten, koren, het secretariaat, enzovoorts, helemaal uit eigen inkomsten moet betalen. 

Niet één kerk binnen de nieuwe parochie liet de afgelopen jaren structureel een positief verschil tussen inkomsten en uitgaven zien. De Sint Jozef begon 2016 met een tekort op de begroting van ruim 100.000 euro (ongeveer 12 %). Door tekorten brokkelt langzaam maar zeker het nog binnen de parochie aanwezige vermogen af. Om de toekomst van de parochie (vier kerken) veilig te stellen heeft het bestuur zich voorgenomen deze ongewenste situatie binnen twee jaar om te buigen naar een gezondere situatie, waarbij jaarlijks iets overblijft om te sparen voor uitgaven op langere termijn.

De kosten blijven stijgen, terwijl de inkomsten eerder dalen. De vorming van een nieuwe parochie biedt kansen om zaken efficiënter centraal te organiseren, kosten te verlagen door nieuwe afspraken te maken, en slimmer in te kopen. Soms zijn extra inkomsten mogelijk, bijvoorbeeld door leegstaande ruimtes te verhuren. Kerkelijke tarieven zijn noodzakelijkerwijs meer in evenwicht gebracht met de stijgende kosten. De in gang gezette acties zorgen in 2017 voor een halvering van het begrotingstekort.

Het bestuur zal op deze weg verder gaan, maar kan het tekort helaas niet alleen oplossen. Daarbij is de inzet van veel vrijwilligers absoluut nodig, maar zeker ook de financiële hulp van alle parochianen. Uiteraard gaat u zelf over de hoogte van deze bijdrage, die bijvoorbeeld afhankelijk zal zijn van uw persoonlijke betrokkenheid bij de kerk en van uw financiële draagkracht. 

Elke bijdrage is meer dan welkom, maar het volgende willen we u niet onthouden: de gemiddelde bijdrage per betalende parochiaan zou op dit moment tenminste 80 euro per jaar moeten zijn om het begrotingstekort op te heffen. Als u het belangrijk vindt dat de Sint Jozef parochie, ook vanuit uw eigen kerk, haar werk in de gemeenschap kan blijven verrichten, dan doen wij een dringend beroep op u middels de kerkbijdrage uw steentje hieraan bij te (blijven) dragen. 

Laten we samen de Sint Jozef parochie een mooie toekomst geven door een succes te maken van de actie Kerkbalans 2017!

Het parochiebestuur.

Sint Jozef Parochie