Sint Jozef Parochie

13 mei 2017: Toewijding bisdommen aan Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei 2017 wijden de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal gebeuren tijdens een vesperviering om 15.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.

Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal honderd jaar geleden (vanaf 13 mei 1917). De toewijding gebeurt volgens de bisschoppen "in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Joh. 2,5). Maria, die zelf heeft gezegd ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God." Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader.

Bij gelegenheid van de toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria is een gebedskaartje uitgebracht door de Nederlandse bisschoppen. Deze gebedskaartjes zijn te verkrijgen achter in de kerken op de leestafels.

Via deze link kunt u lezen wat onze bisschop Gerard de Korte schrijft over het 100-jarig jubileum van de verschijningen in Fatima.

Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima)

Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar Fatima te komen om aan de drie kleine herdertjes de schatten van genade, verborgen in het bidden van de Rozenkrans, te openbaren, inspireer ons hart met oprechte liefde voor deze devotie.

Mogen we door het mediteren over de mysteries van onze verlossing, die in uw Rozenkrans worden aangehaald, de vruchten verkrijgen die daarin vervat liggen en de bekering verkrijgen van de zondaars, de bekering van Rusland, de Vrede van Christus voor de wereld, en deze gunst die ik plechtig van u vraag in deze noveen:

(uw intentie)

Ik vraag dit van u, voor de meerdere glorie van God, voor uw eigen eer en voor het goed van alle mensen. Amen.

Onze Vader; Weesgegroet en 3x Glorie zij de Vader.

 

Bron: o crux ave spex unica (traditionele katholieke blog)

Sint Jozef Parochie