Sint Jozef Parochie

Nieuwjaarswens

We nemen afscheid van het jaar 2021. 

Een jaar dat gekleurd was met vreugde en ontgoocheling, met lief en leed. We laten het oude jaar achter ons en kijken hoopvol naar het nieuwe jaar.
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke wensenlijst en verwachtingen. Op Nieuwjaar wensen we elkaar het allerbeste. Wij hebben onze wensen, maar we weten nu al, dat ook het nieuwe jaar niet altijd rozengeur en maneschijn zal zijn. 

Het feest van Maria, de Moeder van God luidt het begin van het nieuwe jaar in. Uit haar is Jezus, God-met-ons geboren. Zij heeft steeds geleefd in een blij vertrouwen op God, ook wat er van haar gevraagd werd was soms moeilijk en onbegrijpelijk. Ook in ons leven zullen moeilijke en niet altijd begrijpelijke dingen gebeuren. 

Dit is een perfect moment om de liefdevolle voorspraak en de moederlijke bescherming van de Heilige Maagd Maria in te roepen om ons te helpen te groeien in geloof, hoop en liefde. Met Kerstmis vierden we dat God met ons is. Dat is onze blijvende hoop en geloof. Moge deze waarheid, terwijl de kalender verandert, in uw hart rusten en u Zijn vrede en zegen brengen tijdens het nieuwe jaar.

Van harte wensen wij u een Zalig Nieuwjaar!
Het pastoraal team en parochiebestuur

 

Sint Jozef Parochie