Sint Jozef Parochie

Opbrengst vastenactie en Pinksteractie

Dank aan iedereen, die geld gegeven heeft voor het vluchtelingenkamp in Oeganda, waar Sander Kesseler werkt!!

Tot nu toe is bijna € 5500,-- binnengekomen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat in Moergestel pas in juni gecollecteerd wordt tijdens de Goede Doelen Week (15 t/m 21 juni). Ze hebben daar alle deurcollectes samengevoegd in een week. Dus daar komt nog wat bij.
Het is een prachtig bedrag, maar ook heeeel erg hard nodig. Omdat er nog meer vluchtelingenkampen zijn in die regio wordt deze vooral gesteund door kerken. Bij de komende Pinksteractie (voor alle missionarissen) deelt Sander ook weer mee. Dus ook de Pinksteractie wordt van harte aanbevolen!!

Collecte Week Nederlande Missionarissen

Tijdens het Pinksterweekend (8,9 en 10 juni) houden we vanwege de Week voor de Nederlandse missionarissen een extra collecte in onze parochie. De collectebussen staan de gehele week achter in de kerken.
 

Sint Jozef Parochie