Sint Jozef Parochie

De Blasiuszegen

Ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Blasius op
3 februari, wordt deze week op verschillende momenten na afloop van de eucharistievieringen in onze parochie de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen.

De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige.
Hij bidt dan:  'Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'

De Blasiuszegen (ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen) is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering, is pas in de Middeleeuwen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.

Sint Jozef Parochie