Sint Jozef Parochie

Uitstel van sluiting van de Joanneskerk

Het is een turbulente week geweest bij een ieder die betrokken is bij de Joanneskerk, maar ook voor de hele parochiegemeenschap van St. Jozef. Op maandag 25 juni bereikte ons via de media het bericht dat de aangekondigde sluiting van de Joanneskerk was opgeschort vanwege een bezwaarschrift van enkele parochianen op het decreet van mgr. de Korte om de Joanneskerk per 1 juli aan de eredienst te onttrekken. Enkele dagen later kwam in de namiddag een mail uit Rome bij het bisdom binnen waarin medegedeeld werd dat de Congregatie voor de Clerus meer tijd nodig heeft om het bezwaarschrift te behandelen. Vandaar dat aan de bisschop verzocht werd om de onttrekking aan de eredienst van de Joanneskerk op te schorten. Ten gevolge hiervan is de geplande sluitingsviering van afgelopen zondag 1 juli niet doorgegaan. Het uitstellen van de sluiting impliceert dat de Joanneskerk tot nader order één van de kerken van de Sint Jozefparochie blijft. 

De onverwachte wending om de sluiting van de Joanneskerk uit te stellen, heeft op basis van de veranderde samenstelling van het huidige pastorale team directe gevolgen voor de vieringen in Oisterwijk.
Het benoemde pastoraal team bestaat momenteel uit: pastoor Francis De Meyer, pastor Ad Verest, pastor Christof van Buijtenen (nog tot 1 augustus) en diaken Vincent te Plate. Dit team draagt onder verantwoordelijkheid van pastoor De Meyer de pastorale zorg voor de gehele parochie. Daarnaast wonen in onze parochie twee assisterende priesters die reeds met emeritaat zijn: pastor Ad Kennes en pastor Wim Muskens. 

De vieringen in Oisterwijk zullen er als volgt uit gaan zien:

Zaterdag 17.00 uur: H. Joanneskerk
Zondag 11.00 uur: St. Petruskerk
Maandag t/m zaterdag 9.00 uur: St Petruskerk (2 juli-26 augustus)
Ma, di, wo, vr, za 9.00 uur
: St Petruskerk (vanaf 27 augustus)
Donderdag 19.00 uur:
St. Petruskerk (vanaf 27 augustus)

In de Joanneskerk blijft de mogelijkheid voor uitvaarten, huwelijken, jubilea en doopvieringen. 

Wij realiseren ons dat er door alle gebeurtenissen van de afgelopen week een onzekere en pijnlijke situatie is ontstaan voor allen die betrokken zijn bij de Joanneskerk of bij de drie andere kerken in onze parochie. Dit betreuren wij ten zeerste. Te meer omdat we als pastoraal team in de afgelopen maanden met vele mensen en werkgroepen in gesprek zijn geweest – waaronder ook parochianen van de voormalige Levenskerk  –  om de krachten te bundelen en de activiteiten te centraliseren, met name op het gebied van gezinspastoraat. Wij hopen om opbouwend verder te kunnen werken volgens ons pastoraal plan. Velen hebben de stap al gezet naar de Jozefparochie. Hier zijn we enorm dankbaar voor en we willen graag gezamenlijk en met goede moed doorgaan op de ingeslagen weg.

Van harte welkom in de Petruskerk!

Vanaf 8 juli wordt er voortaan op de zondag in Oisterwijk de Eucharistie gevierd in St. Petruskerk om 11 uur. U bent vanzelfsprekend ook van harte welkom om zaterdags, op de vooravond van de zondag, de Eucharistie te vieren in de Joanneskerk om 17.00 uur. 
Aanstaande zondag staat na de Mis in de Petruskerk de koffie klaar in het Jozefcentrum. Daarna volgt de vakantieperiode. De koffie na de Mis zal dan per 26 augustus wekelijks hervat worden. Ook zal er na de vakantie voor de kinderen wekelijks een Kinderwoorddienst zijn (m.u.v. de schoolvakanties).
Indien u om welke reden dan ook vervoer nodig hebt om naar de Petruskerk te kunnen gaan, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Lisette van der Kaa of Dorris Rijnen (06 23101515). Heeft u toevallig tijd en interesse om zo nu en dan een parochiaan op te halen om mee naar de kerk te gaan? Ook daarvoor kunt u zich bij ons aanmelden. 

Pastoraal team en parochiebestuur
 

Sint Jozef Parochie