Sint Jozef Parochie

Vastenactie Haaren en Oisterwijk

Vastenactieproject Haaren en Oisterwijk 2017

Dit jaar houden we in Haaren en Oisterwijk  de vastenactie voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Christenen staan in deze landen onder enorme druk: zij staan bloot aan afschuwelijke vervolging. Velen zijn van huis en haard verdreven, of kunnen er niet meer wonen vanwege de verwoesting van hun huizen. Velen zijn gevlucht omdat IS het volgende eist: Wordt moslim, of betaal een extra hoge belasting voor bescherming, of vlucht want anders wacht je de dood.

 Kerk in Nood schrijft:
“Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang het toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. Toch zijn er ook lichtpuntjes in het Midden-Oosten. Zo houden Libanon en Jordanië stand tegen de dreiging van moslimfundamentalisten en vangt de Kerk in deze en andere landen miljoenen vluchtelingen op.”

Kerk in Nood heeft nauwe banden met de aan Rome gelieerde kerken in het Midden-Oosten. Al jaren steunen zij de pastorale projecten van onder meer de Maronitisch-katholieke en de Chaldeeuws-katholieke Kerk. Sinds de oorlogen in Irak en Syrië steunen ze hen ook in de opvang van vluchtelingen, scholing voor kinderen en het onderhoud van religieuzen die ter plaatse blijven om hun gelovigen bij te staan.

Het geld van de vastenactie 2017 zal worden overgemaakt aan Kerk en Nood.   Achter in de kerken staan bussen waarin u uw bijdrage kunt doneren.

Voor meer informatie  zie website Kerk in nood

Sint Jozef Parochie