Sint Jozef Parochie

Vastenperiode 2019

VASTENACTIE TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD

Op Aswoensdag 6 maart is de vastentijd begonnen, de tijd waarin we ons als christenen voorbereiden op het grote Paasfeest. Dit jaar steunen we in deze periode vanuit de parochie de vluchtelingen in Oeganda, waar Sander Kesseler werkzaam is. 

Lees hier meer over het vastenproject.

Wilt u meer weten over Sander, zijn missiewerk en de band met onze parochie klik dan hier 

Uw bijdrage kunt u storten in de collectebussen achter in de kerken of op bankrekening NL97 RABO 0138 9030 85 t.n.v. RK Parochie Sint Jozef onder vermelding van Vastenaktie 2019.


Hongerdoek

In de Petruskerk zal een hongerdoek te zien zijn waar in de Nieuwsklok iedere week over wordt geschreven. Hongerdoeken met daarop bepaalde afbeeldingen, werden vroeger in de vastentijd gebruikt om het altaar mee af te dekken. Nu wordt er een verhaal mee verteld en/of wordt u aan het denken gezet. Deze hongerdoek heet: Hoeveel broden hebben jullie? Vier tafels, waar te eten is en tóch heel verschillende situaties. De vier tafels worden verbonden door het kruis, dat in het midden steeds geler wordt. In de komende weken zullen we steeds naar één van de tafels kijken. Het is een eenvoudige vraag: hoeveel broden hebben jullie? Brood is  elementair om in leven te blijven. Stelt u zichzelf wel eens die vraag? Omdat we dit jaar de vluchtelingen in Oeganda willen steunen in de vastentijd, lijkt deze vraag wel gerechtvaardigd. Zouden zij genoeg brood hebben?  Als u hen wilt steunen,  kunt u geld doen in de collectebus achter in de kerk. Ze zullen er erg blij mee zijn!

Ontdek hier elke week een uitgebreider deel van de hongerdoek


De volledige hongerdoek:

Linksonder: de mensen zijn duidelijk gezwicht voor de duivelse verleidingen: ze hebben eten in overvloed en kijken niet om naar de mensen onder de tafel, die honger hebben.
Linksboven: op tafel twee vissen, een vrouw draagt brood aan; de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging kan beginnen. De glans van Jezus op de berg Tabor straalt af op de tafel en de mensen.
Rechtsonder: zien we lachende kinderen, zonder zorgen: het beeld van het Koninkrijk Gods zoals dat bedoeld is.
We hebben een perspectief waar we aan kunnen werken en naar uit kunnen kijken.
Rechtsboven: zien we het Laatste Avondmaal, maar niet met de apostelen, maar Jezus tussen de minsten en armsten van deze wereld. Als voorbeeld voor ons!
In het midden: van alles het gele kruis: Jezus heeft geleden en is gestorven voor onze fouten!

 

 

Sint Jozef Parochie